Fundacja Akademia Obywatelska

Fundacja Akademia Obywatelska

co możemy dla Ciebie zrobić?
Unmute

Czym się zajmujemy?

faofao
 

SZKOLIMY

pracowników i przedsiębiorców. Inwestujemy w ludzi bo wierzymy, że to oni są najważniejsi. Pokazujemy, jak pozbyć się ograniczeń i uwierzyć, że praca ma znaczenie.

POMAGAMY

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i tym, którzy chcą coś zmienić. Wierzymy w przedsiębiorczość, pomagamy zakładać firmy i spółdzielnie socjalne, dajemy wędkę zamiast ryby.

ORGANIZUJEMY

lokalne i międzynarodowe konferencje, poświęcone Ekonomii Społecznej, spotkania dla organizacji pozarządowych, integrujemy środowisko Trzeciego Sektora.

WSPÓŁPRACUJEMY

z samorządami i organizacjami międzynarodowymi, jak ENSIE. Uważamy, że Polska może i powinna skorzystać z doświadczeń innych krajów.

 

Fakty mówią za nas!

2008

rok założenia

11

zrealizowanych projektów

7

projektów w realizacji

120

założonych działalności gospodarczych

11

założonych spółdzielni socjalnych 

 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

ofipx110-450

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od najważniejszego dla sektora obywatelskiego wydarzenia. Już od wielu lat wrzesień kojarzy się z Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, do którego współtworzenia zapraszamy co trzy lata w Warszawie.

Tradycją stało się wpisanie Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych do kalendarza naszych wspólnych świąt. Wspólnie je tworzymy i wspólnie działamy na jego rzecz, aby znowu móc spotkać się w tak szerokim gronie. Po kilkunastu latach rola OFIP-u w budowaniu świadomości społecznej na temat miejsca organizacji pozarządowych w sprawnie działającym państwie jest trudna do przecenienia.
OFIP to również najbardziej znaczące przedsięwzięcie sektora pozarządowego, które promuje jego osiągnięcia w wymiarze ogólnopolskim na zewnątrz. Pokazujemy naszą siłę zjednoczonych wielu organizacji całej opinii publicznej. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że możemy liczyć na siebie wzajemnie: dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami.

W tym roku obchodzimy 25 lat wolności. W naturalny sposób prowokuje nas to do podsumowania naszej dotychczasowej działalności i radości z ogromnych postępów, jakie poczynił sektor pozarządowy w Polsce. Z tej okazji działania VII OFIP-u zakrojone zostały na wyjątkowo szeroką skalę. Wrześniowe spotkanie poprzedziły w maju i czerwcu Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych, które dokonały analizy działania różnych obszarów aktywności oraz wyciągnęły wnioski, które posłużą jako baza dla nakreślenia strategii dla trzeciego sektora w Polsce.
Podczas OFIP-u odbędzie 65 sesji, ponad 50 inicjatyw Tygodnia Obywatelskiego, 70 stoisk na Krakowskim Przedmieściu w ramach Pikniku Inicjatyw Obywatelskich oraz kilka wydarzeń towarzyszących.

Dużą rolę podczas przygotowywania tegorocznego Forum odgrywają lokalność oraz łatwy dostęp do wydarzeń. Fundacja Kuroniówka, która zaopatrywać będzie uczestników w posiłki, korzysta wyłącznie z lokalnych dostawców produktów. Zapewniamy również tłumaczenie sesji plenarnej na język migowy i język angielski. Chcemy stać się maksymalnie otwarci na wszystkich zainteresowanych działaniem oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań i tematów. Biorąc odpowiedzialność za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie tak ważnego wydarzenia, zdecydowaliśmy o kontynuowaniu pobierania opłat od uczestników OFIP-u.

Chcemy promować profesjonalne działania, aktywne organizacje i dobre projekty. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że razem możemy liczyć na innych.
Zapraszamy na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Was wszystkich – osoby, którym sprawy społeczne są bliskie. Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich i społecznych, lokalnych liderów, osoby działające w ruchach oddolnych i nieformalnych, NGO-sach, instytucjach oraz wszystkich uważających Forum za miejsce dla osób wierzących we wspólne działania na rzecz wspólnej sprawy.

Aktualny program VII OFIP dostępny jest na stronie naszego wydarzenia: www.ofip.eu
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, rejestracja trwa do końca sierpnia.

Do zobaczenia we wrześniu!
Piotr Frączak i Weronika Czyżewska

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Co nowego?

26.05.2017
Informacja o wynikach VII naboru, trwającego od 24.04.2017 do 25.05.2017 do godziny 16.00
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


3.05.2017
Informacja o wynikach VI naboru, trwającego od 10.04.2017 do 2.05.2017 do godziny 16.00
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


24.04.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż VII rekrutacja do projektu będzie trwała od 24.04.2017 do 25.05.2017 do 16.00. Dokumenty, przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Piłsudskiego 8-10 pok.nr 5 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.


10.04.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż VI rekrutacja do projektu będzie trwała od 10.04.2017 do 2.05.2017 do 16.00. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Piłsudskiego 8-10 pok.nr 5 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.


07.04.2017
Informacja o wynikach V naboru, trwającego od 15.03.2017 do 06.04.2017 do godziny 16.00
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


31.03.2017
Informacja o wynikach IV naboru, trwającego od 6.03.2017 do 30.03.2017 do godziny 16.00
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


16.03.2017
UWAGA! Zmiana adresu biura projektu „Wykorzystaj swoją szansę” ulicy Piłsudskiego 8-10 pok.nr 5 (I piętro).


15.03.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż V rekrutacja do projektu będzie trwała od 15.03.2017 do 06.04.2017 do 16.00. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Piłsudskiego 8-10 pok.nr 5 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.


6.03.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż IV rekrutacja do projektu będzie trwała od 6.03.2017 do 30.03.2017 do godziny 16.00. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu: w terminach od 6.03 – 15.03.2017 przy ul. Asnyka 1/2
a od 16.03-30.03.2017 przy ulicy Piłsudskiego 8-10 pok.nr 5 (I piętro) w Rzeszowie w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.


11.03.2017
Informacja o wynikach III naboru, trwającego od 27.02.2017 do 10.03.2017 do godziny 16.00
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


27.02.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż III rekrutacja do projektu będzie trwała od 27.02.2017 do 10.03.2017 do godziny 16.00. Dokumenty będą przyjmowane w biurze projektu przy ul. Asnyka 1/2 w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.


23.02.2017
Informacja o wynikach II naboru, trwającego od 13.02.2017 do 22.02.2017 do godziny 16.00
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


13.02.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż II rekrutacja do projektu będzie trwała od 13.02.2017 do 22.02.2017 do godziny 16.00. Dokumenty będą przyjmowane w biurze projektu przy ul. Asnyka 1/2 w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.
Dokumenty do pobrania.
Zapewniamy pomoc osobom na wózkach inwalidzkich. Prosimy o wcześniejszy kontakt.


20.02.2017
Informacja o wynikach I naboru, trwającego od 25.01.2017 do 20.02.2017 do godziny 16:00.
GRATULUJEMY!!!
Informujemy, że będziemy się z Paniami kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.
Rankingi


25.01.2017
Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż I rekrutacja do projektu będzie trwała od 25.01.2017 do 20.02.2017 do godziny 16:00. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Asnyka 1/2 w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.
Dokumenty do pobrania.
Zapewniamy pomoc osobom na wózkach inwalidzkich. Prosimy o wcześniejszy kontakt.


25.01.2017 r.
Zawiadomienie dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówień na:
1. Przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy – WAPP dla Uczestniczek projektu „Wykorzystaj swoją szansę”
2. świadczenie doradztwa zawodowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 70 Uczestniczek projektu „Wykorzystaj swoją szansę”
3. wynajem sal w ramach działań projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.
4. Rozpoznanie rynku na pośrednictwo pracy w ramach działań projektu „Wykorzystaj swoją szansę”.
Projekt: „Wykorzystaj swoją szansę”, finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Szczegóły w formacie PDF


19.01.2017 r.
Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku przy ul. Krasickiego 54/16, NIP: 794-177-26-84, KRS: 0000312321, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówień na:
1. Przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy – WAPP dla Uczestniczek projektu „Wykorzystaj swoją szansę”
2. Świadczenie doradztwa zawodowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 70 Uczestniczek projektu „Wykorzystaj swoją szansę”
3. Wynajem sal w ramach działań projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.
4. Rozpoznanie rynku na pośrednictwo pracy w ramach działań projektu „Wykorzystaj swoją szansę”.
Projekt: „Wykorzystaj swoją szansę”, finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Szczegóły w formacie PDF

Fundacja Akademia Obywatelska rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII Regionalny rynek Pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Grupa docelowa: Uczestnikiem projektu może być kobieta, spełniająca jednocześnie następujące kryteria:
a) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego,
b) jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo lub bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c) ukończony 29 r.ż. w dniu zgłoszenia do projektu.

Wierzymy, że nasza praca ma sens

Wasza praca wypełni dużą część waszego życia i jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście – szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, będzie coraz lepiej wraz z mijającymi latami. Więc szukajcie, aż znajdziecie. Nie idźcie na kompromisy.

Steve Jobs

Artykuły

Mapa Przeworska

mapa_A3 kopiamapa_A3 kopia

To jeden z licznych zabytków Przeworska nieco zapomniany i niedoceniany zarówno przez mieszkańców miasta jak i turystów. Takich postumentów na terenie Podkarpacia jest wiele a ich geneza wiąże się z licznymi wojennymi zawieruchami jakie przeszły przez ziemie Rzeczpospolitej. Najstarsze postumenty sięgają czasów Potopu Szwedzkiego. Ludność w podzięce za uratowanie losów miast i miasteczek przed najeźdźcami  formowała takie budowle dla uczczenia pamięci poległych bądź upamiętnienia  odniesionego zwycięstwa.

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec Tatarski znajduje się we wschodniej części miasta, przy dawnym szlaku wiodącym na Ruś a swoje powstanie zawdzięcza najazdom wojsk chana z 1624r, który pustoszył pobliskie wioski i miasta. Tatarzy Krymscy w ogromnej sile liczącej 10,000 wojowników pod dowództwem Kantymira Murzy plądrowali centralne ziemie Rzeczpospolitej docierając aż do Sandomierza, w drodze powrotnej zdobyli Krosno by zatrzymać się u bram Przeworska paląc przy tym kilka okolicznych wsi i kościołów. Istnieje kilka legend tego wydarzenia, częściowo sprzecznych, częściowo uzupełniających się.

Jedna z nich zapisana w kronikach miejscowego klasztoru Bernardynów pochodząca z 1634r ukazuje zawiłości ludzkiego życia, braterstwo i najwyższą cenę jaką można zapłacić za szczerą przyjaźń. Dwaj chłopcy wzięci przed latami w jasyr spotkali się ponownie, tym razem po przeciwnych stronach konfliktu. Jeden z nich wykupiony wrócił do kraju, drugi wychowany przez Tatarów dowodził wojskami tatarskimi.  Wydarzenia datuję się na 5.IV. 1624, kiedy jedna z ord tatarskich zapuściła się pod Przeworsk w nadziei na zdobycie łupów jeden z gwardian rozpoznał wśród Tatarów swojego przyjaciela, który przyrzekł przyjacielowi ocalenie miasta.

Nakazał bić w bębny co oznaczało przybycie polskiej odsieczy i sugerować o braku możliwości sforsowania murów miasta. Tatarzy dostrzegli podstęp swojego przywódcy i zabili go w zemście za brak możliwości zdobycia bogactw. Wg różnych przekazów wódz miał zostać powieszony pod Jarosławiem, wg innego przekazu zginął pod Przeworskiem. Na pamiątkę ocalenia miasta i ludności mieszkańcy usypali kopiec a na jego szczycie postawili kapliczkę. Na pamiątkę tragicznych wydarzeń corocznie w Wielki Czwartek przedstawiciele cechu kominiarzy chodzili po mieście i bili w wielki bęben. Niestety tradycja nie została zachowana.

Pierwotny kształt nasypu przypominał ostrosłup ścięty na rzucie prostokąta o wymiarach 16mx6m, taras ściętego stożka miał wymiary 4mx2m i wysokość 4m. Na szczycie kopca stoi murowana kolumna o wysokości 3,5m zakończona kapliczką z drewnianą figurką Chrystusa Frasobliwego pochodzącą z XVIIw. Z czasem kopiec i kolumna uległa zniszczeniu, figurka Chrystusa zaginęła a w jej miejsce postawiono figurkę Matki Bożej, która od tej pory sprawuje pieczę nad miastem.  

Przeworsk choć dziś niewielkie miasto przed wiekami szczycić się mogło bogactwem i bogatą historią czego dowodem są liczne zabytki architektoniczne wychodzące spod ręki wiodących w owych czasach inżynierów. Pierwsze wzmianki o osadzie datowane są na rok 1280 a uzyskane prawa nadane przez kolejnych władców przyczyniały się do rozwoju miasta.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Przełomowym był rok 1393 w którym z rąk króla Władysława Jagiełły miasto uzyskało przywilej lokalizacyjny. Przez kilka następnych wieków Przeworsk pozostawał w rękach prywatnych znamienitych rodów Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich i Lubomirskich. Najdłużej w rękach tych ostatnich i to z tym rodem wiąże się bogata historia Zespołu Pałacowo – Parkowego. W 12 hektarowym parku powstał kompleks budynków: pałac, dwie oficyny kordegarda i reprezentacyjna brama, oranżeria, dom ogrodnika, stajnia zaprzęgowych i powozownia z domem koniuszego. Zespół dworski został nabyty przez księżną Izablelę Lubomiską, panią Łańcuta a następnie przekazany Henrykowi Lubomirskiemu. Przy pracach związanych z rozbudową i przebudową pałacyku mieli swój udział wiodący architekci ówczesnej epoki: Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman. Budowę pałacu ukończono w 1807r zastępując późnorenesansową budowlę o charakterze obronnym nadając mu kształt niewielkiego pałacyku o charakterze angielskiego klasycyzmu.

Wraz z przebudową charakter zmienił także ogród. Z włoskiego podzielonego na kwatery użytkowe na kompozycję składają się drzewa egzotyczne platany i tulipanowce a unikalną aleję tworzą graby. Wyważona i uzupełniająca się konstrukcja bryły z podcieniami w których urządzono galerię rzeźby doskonale łączyły się ze skromnym i klasycznym wystrojem wnętrz. Imponująca kolekcja sztuki i bogate księgozbiory zgromadzone przez ówczesnego właściciela budziły zachwyt i podziw licznie przybywających gości.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Tak piękny i gustowny zespół zamkowy gościł m.in. francuskiego poetę  Honoré de Balzaca i przyjaciela Jerzego Lubomirskiego Zygmunta Krasińskiego. Kolejne przebudowy pałacu podnosiły jego prestiż i komfort a znaczny udział w pracach inżynierskich miał inż. Józef Bem, późniejszy bohater Węgier i generał wojsk polskich, projektując system Meinsnera (nawiew ogrzanym powietrzem) funkcjonujący do dziś. Ostatnie prace przy przebudowie obiektu miały miejsce w 1923r. opracowane przez architekta Józefa Gałęzowskiego, wcześniejsze koncepcje z niewiadomych przyczyn nie doczekały się realizacji.

Lata II wojny światowej nie poczyniły istotnych strat w zabudowie jednak jego wyposażenie uległo znacznemu uszczerbkowi w wyniku grabieży niemieckich okupantów, stacjonującej Armii Czerwonej i miejscowej ludności. ocalałą część przekazano w ręce innych jednostek muzealnych m.in. Muzeum – Zamku w Łańcucie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od początku lat 70. prowadzono kompleksową konserwację i rewaloryzację pałacu przeznaczając go na cele muzealne. Po ukończeniu w połowie lat 80. pełnej konserwacji wnętrz pałacowych, na I piętrze urządzono ekspozycję muzealną, na której eksponowana jest część dawnego wyposażenia uzupełniona zakupami na rynku antykwarycznym. Muzeum nawiązało także kontakty z potomkami ostatniego ordynata Andrzeja Lubomirskiego i tą drogą gromadzi również pamiątki i archiwalia związane z historią rodu książąt Lubomirskich z Przeworska.

Przeworsk malownicze położone miasteczko na Pogórzu Rzeszowskim otoczone rzeką Mleczką od wieków wpisuje się w historię Podkarpacia. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają XIIIw na miejscu dawnego grodu ruskiego na przecięciu ważnych szlaków. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w XVw powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim na ziemi przemyskiej. Nie dziwią zatem liczne zabytki ciekawe pod względem architektonicznym a przede wszystkim bogate historycznie. Na przestrzeni dziejów władcami Przeworska były najznamienitsze rody polskie: Tarnowskich, Ostrogskich i Lubomirskich. Dzięki tym ostatnim nabrał charakteru i kunsztu. Przy pracach związanych z budową rezydencji, parków brali udział znani i cenieni ze swego kunsztu architekci Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman.

Wiek XV i XVI to rozkwit miasta, stało się centrum życia towarzyskiego, handlu i rzemiosła. Niestety, burzliwe dzieje Rzeczypospolitej również na Przeworsku odcisnęły swe piętno. Miasto pustoszone przez najazdy Tatarskie, wojska Kozackie a także szwedzkie podczas potopu (pod Przeworskiem obozował król Karol X) przyczyniło się do powolnego upadku miasta. Dalszych zniszczeń dokonały liczne pożary i epidemie. Pierwszy rozbiór Polski i panowanie cesarzy austriackich doprowadziło do ruiny cechy rzemiosł a wysokie podatki skutecznie hamowały rozwój miasta.

Historia nie była łaskawa, burzliwe dzieje rysowały rozwój regionu i miasta. Przeworsk położony w malowniczym miejscu jest obecnie prężnym ośrodkiem kultury, nauki i turystyki. Stanowi bardzo ciekawą ofertę dla turystyki kulturowej i krajoznawczej. Miasto a dokładnie Sanktuarium Grobu Bożego stanowi miejsce lokalnego kultu dokąd przybywają liczne pielgrzymki. W 2013 udostępniono platformę widokową na wieży przeworskiego ratusza, skąd podziwiać można zapierająca dech w piersi panoramę miasta. We wspomnianym ratuszu znajduje się także Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej.

Przez Przeworsk przebiegają szlaki turystyczne: Via Regia – odcinek Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich – szlak łączący miejscowości, w których istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące obiekty ufundowane przez Lubomirskich, Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej, Szlak Architektury Drewnianej (Trasa łącznikowa Przeworsk – Lubaczów), Trasa rowerowa: Przeworsk – Studzian – Nowosielce – Białoboki – Ostrów – Mikulice – Krzeczowice – Urzejowice – Przeworsk). Jednym słowem Przeworsk to mieszanka historii, walorów turystycznych i nowoczesności.

Projekty

Zostań przedsiębiorcą

Zostań przedsiębiorcą

Koordynator

Iwona Jacek

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Word
Dokument PDF
Dokument Excel

Aktualności

Wykorzystaj swoją szansę

Wykorzystaj swoją szansę

Koordynator

Małgorzata Wałczyńska

 

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Nowe horyzonty – II edycja

Nowe horyzonty – II edycja

Koordynator

Joanna Jeż

 

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Zawód kierowca – szansa dla firmy

Zawód kierowca – szansa dla firmy

Koordynator

Monika Wrońska – Miśtak

 

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Skontaktuj się z nami!